Keer terug naar de website

6 positieve effecten van het koppelen van asset management data, van ontwerp tot en met beheer

by BIM-Connected, on Sep 30, 2021 9:30:00 AM

BIM - Asset Management Data

6 positieve effecten van het koppelen van asset management data, van ontwerp tot en met beheer

Twijfel jij nog of de digitalisering van de asset levenscyclus de juiste stap is voor jouw organisatie? Na het lezen van dit artikel hopelijk niet meer. Het koppelen van asset management data aan BIM, van ontwerp tot en met beheer, kent veel voordelen. In dit artikel beschrijven we de 6 meest positieve effecten. 

Daarnaast is het hergebruiken van het BIM-model voor assetmanagement een extra argument om in BIM te investeren. Wanneer er een nieuwe gebruiker aansluit, verhoogt dit namelijk de ROI van het model.

1. Het opzetten van assetdata in een assetmanagementapplicatie kan al in de ontwerp- en realisatiefase van een project, omdat dit voortvloeit uit het BIM-model

Door het opzetten van de assetdata in de ontwerp- en realisatiefase verloopt de informatieoverdracht naar de beheer- en onderhoudsfase vloeiend. Er zijn geen lange overdrachtstrajecten meer waarbij veel informatie verloren gaat. Jij hebt de controle én hebt de overdracht van informatie goed geregeld. Na afronding van de realisatiefase is er geen management en effort meer nodig: de data is al compleet.

Ook je collega’s hebben profijt van het vroeg opzetten van de assetdata in een assetmanagementapplicatie. Asset managers worden hierdoor betrokken bij de ontwerp- en bouwfase en kunnen direct terugkoppeling geven over de behoefte en kwaliteit van de data. Zij weten tenslotte precies welke informatie nodig is om goed beheer en onderhoud uit te kunnen voeren. 

Veel van deze informatie kan al worden geleverd in de ontwerp- en realisatiefase. Na oplevering van een project is alle data voor het vervolgproces (het assetmanagement) al gecontroleerd. Hierdoor vist men niet meer achter het net als het gaat om de betrouwbaarheid en compleetheid van de opgeleverde informatie. Bekijk ook deze video van BIM Loket over de invloed van BIM op de verschillende rollen in de keten.

2. Door te automatiseren bespaar je manuren

Door zaken te automatiseren bespaar je tijd en verklein je de kans op fouten. De bespaarde tijd kun je investeren in een ander project of gebruiken voor een voordeligere tijd-kostenverhouding van het project. Medewerkers kunnen zich richten op dat werk dat niet te automatiseren is.

De rest van de organisatie kan na de BIM implementatie nauwkeuriger hoeveelheden van assets bepalen door extractie vanuit ontwerp- of bouwdata. Medewerkers hebben daardoor tijd om na te denken hoe ze slimmer kunnen werken.

3. Er is meer gedetailleerde informatie beschikbaar per object 

Door extractie vanuit de ontwerp- of bouwdata wordt de assetmanagementapplicatie met meer gedetailleerde informatie verrijkt dan voorheen. Hierdoor hoef je je geen zorgen meer te maken dat de assetmanager op een later moment bij je terugkomt met een verzoek om extra informatie.

Omdat alle informatie uit de bouw- en ontwerpfase toegankelijk is, heeft ook de rest van de organisatie in het beheer- en onderhoudsproces sneller toegang tot meer informatie dan voorheen. 

BIM - QW - Data-uitwisseling BIM en OTL gaan hand in hand - 3D Cover

In deze praktische business case, uitgevoerd bij TenneT, bespreken we mogelijkheden voor aannemers om data-uitwisseling met partijen praktisch in te richten.

Download de Business Case

4. Je kunt geautomatiseerd een concept meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opstellen

Wanneer je jouw asset management data hebt gekoppeld, kun je na het ontwerp en de bouw van een asset direct automatisch een concept MJOP genereren. Hiermee kun je direct offertes uitbrengen voor het onderhoud van een object en zo nieuwe business creëren. Je bespaart hiermee manuren en dus tijd en kosten.

Bij organisaties die veel MJOP's opstellen zorgt deze functionaliteit voor standaardisatie, doordat de MJOP’s altijd op dezelfde wijze worden opgebouwd.

5. Met de toevoeging van assetmanagementinformatie aan het BIM-model leg je de basis voor een digital twin

Beheer- en onderhoudsinformatie, zoals de informatie over inspecties en condities, is visueel zichtbaar in het BIM-model. Dit is tastbaarder en begrijpelijker dan pure data. 

Een visuele weergave vergemakkelijkt het beheer en onderhoud en is van toegevoegde waarde voor de assetmanagementapplicatie. Je werkt hiermee toe naar een digital twin, een digitale weergave van een fysiek object die automatisch wordt geüpdatet en dus actuele informatie levert.

Door de assetmanagementinformatie visueel te maken, is het mogelijk om visueel in het BIM-model aan te geven waar bepaalde problemen zich voordoen, bijvoorbeeld door het oplichten van onderdelen. Je kunt bijvoorbeeld de objecten in het BIM een kleur geven op basis van hun conditie: rood als deze slecht is en groen als deze goed is. 

Het benaderen van asset informatie in een BIM-model is ook voor veel opdrachtgevers en andere eindgebruikers tastbaarder en gebruiksvriendelijker dan het kijken naar uitgebreide databestanden.

6. Het is een praktische stap in digitalisering die direct resultaat oplevert

Tot slot is het koppelen van asset management data aan jouw BIM-model een praktische stap in digitalisering waarmee je direct succes kunt behalen. Deze koppeling heeft daarmee direct een meerwaarde. En er zijn nog meer praktische interne successen die je direct kunt boeken wanneer je aan de slag gaat met jouw BIM implementatie.

Het moge duidelijk zijn: het koppelen van asset management data aan jouw BIM heeft veel voordelen. Wil jij naar aanleiding van dit artikel meer weten over BIM-Bridge? Of kunnen we je op een andere manier helpen bij de digitalisering van jouw assetmanagement of  asset levenscyclus? Neem dan contact met ons op.

BIM Consultation

Topics:BIM

Comments

BIM-Connected Blog

Ontdek al onze blogs, best practices en artikelen over de digitalisering van informatie voor de gebouwde omgeving.